Gru 192019
 

Gruodžio 10 d. vakare Vilniaus go klube Lietuvos GO asociacijai priklausantys go žaidėjai iš visos Lietuvos – Vilniaus, Kauno ir Molėtų – rinkosi į Asociacijos narių susirinkimą.

Pagrindinis susirinkimo darbotvarkės klausimas buvo Asociacijos valdybos rinkimai.  Į Lietuvos GO asociacijos valdybos narius buvo pasiūlyti šie kandidatai: Vidas Sadauskas, Albertas Petrauskas ir Andrius Petrauskas.

Gru 052019
 

Kviečiame visus Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) narius į Asociacijos narių susirinkimą, kuris įvyks 2019 m. gruodžio 10 d. 18 val. Vilniaus GO klube, kavinėje „Tabera“, Pylimo g. 23, Vilniuje. 

Žiūrėti žemėlapyje

Planuojama susirinkimo darbotvarkė:

  1. Asociacijos valdybos rinkimai.
  2. Asociacijos revizoriaus (auditoriaus) rinkimai.

Susirinkime gali dalyvauti visi Lietuvos go žaidėjai, bet balsavime gali dalyvauti tik Asociacijos nariai.

Svarbiausias darbotvarkės punktas yra rinkimai į naują Asociacijos valdybą. Rinksime 3 valdybos narius. Jeigu kas nori pasiūlyti savo arba kitų žmonių kandidatūrą į valdybą, prašome kreiptis į Andrių Petrauską.

Kitas klausimas – revizoriaus (auditoriaus) rinkimai. Taip pat laukiame kandidatų į šias pareigas. Jeigu kas nori pasiūlyti savo arba kitų žmonių kandidatūrą, prašome kreiptis į Andrių Petrauską. Skaityti toliau »

Asociacija

 

Lietuvos GO asociacija yra savarankiška ir savanoriška visuomeninė organizacija, veikianti Lietuvos Respublikoje.

Asociacijos tikslai

  • propaguoti, platinti ir didinti visuomenės susidomėjimą Go žaidimu
  • populiarinti Go žaidimą vaikų ir jaunimo tarpe
  • organizuoti Go varžybas Lietuvos Respublikoje
  • ruošti Go žaidėjus, kelti jų meistriškumą, ginti jų interesus
  • užmegzti ir plėtoti ryšius su kitomis panašaus pobūdžio organizacijomis

Asociacijos valdyba

  • Vidas Sadauskas, valdybos pirmininkas
  • Albertas Petrauskas, narys
  • Andrius Petrauskas, narys

Asociacijos prezidentas

Vidas Sadauskas

Asociacijos narių susirinkimų protokolai

Asociacijos valdybos posėdžių protokolai

Asociacijos nariai (2019-12-18)

Nr. Pavardė, vardas Įstojimo data Statusas Miestas Reit.
1 Petrauskas, Albertas steigėjas narys Vilnius 1d
2 Martens, Olaf 2001-09-23 narys Vilnius 1d
3 Petrauskas, Andrius steigėjas valdybos narys Vilnius 3d
4 Mockevičius, Dalius steigėjas narys Kaunas 1k
5 Kurienė Laimutė 2001-09-23 narys Kaunas 3k
6 Kraujelis Jonas 2001-09-23 narys Molėtai 4k
7 Kurienė Edita 2001-09-23 narys Vilnius 12k
8 Mačiulskis, Artūras 2003-12-31 narys Kaunas 1k
9 Sadauskas, Vidas 2006-01-31 prezidentas Vilnius 3k
10 Šmitienė, Marija 2008-12-16 valdybos narė Molėtai 1k
11 Vasiliauskas, Gytis 2008-12-16 narys Vilnius 1k
12 Miselis, Gintautas 2008-12-16 narys Vilnius 4k
13 Pocevičius, Evaldas 2008-12-16 narys Vilnius 3k
14 Ruškienė, Greta 2008-12-16 narys Vilnius 7k
15 Almintas, Paulius 2009-02-10 narys Kaunas 1d
16 Tumelis, Giedrius 2009-02-10 narys Kaunas 2d
17 Prašymas priimti į LGA narius

Reglamentai

Kiti dokumentai