Asociacija

 

Lietuvos GO asociacija yra savarankiška ir savanoriška visuomeninė organizacija, veikianti Lietuvos Respublikoje.

Asociacijos tikslai

  • propaguoti, platinti ir didinti visuomenės susidomėjimą go žaidimu
  • populiarinti go žaidimą vaikų ir jaunimo tarpe
  • organizuoti go varžybas Lietuvos Respublikoje
  • ruošti go žaidėjus, kelti jų meistriškumą, ginti jų interesus
  • užmegzti ir plėtoti ryšius su kitomis panašaus pobūdžio organizacijomis

Asociacijos valdyba

  • Vidas Sadauskas, valdybos pirmininkas
  • Tomas Sabirovas, narys
  • Dovilė Žemčiugovienė, narė

Asociacijos prezidentas

Vidas Sadauskas

Asociacijos duomenys

Juridinio asmens kodas 195738794
Asociacijos pavadinimas Lietuvos GO asociacija
Registracijos adresas Laisvės pr. 115-15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT547044060000397602

Asociacijos dokumentai

Asociacijos steigimo dokumentai

  • LGA steigiamojo susirinkimo (2001-08-01) protokolas

Politikos, tvarkos


Asociacijos metinės ataskaitos


Asociacijos narių susirinkimų protokolai


Asociacijos valdybos posėdžių protokolai

  • 2020-01-14
  • 2020-05-28
  • 2020-07-07

Kiti dokumentai

  • Lietuvos Go lygos 2002 reglamentas (pdf formate)?