Dokumentai

 
[children_links]

Asociacijos valdybos posėdžių protokolai:

2002.07.02

LGA valdybos posėdžio 2002.07.02 protokolas

LGA valdybos posėdžio 2002.07.02 protokolas Dalyvavo: Audris Kuras (LGA prezidentas) Olaf Martens (LGA viceprezidentas) Albertas Petrauskas (LGA valdybos narys) Posėdžio sekretorius: Olaf Martens Sprendimai: 1. Dėl Lietuvos Go Jaunimo čempionato 2002 organizavimo nuspresta pravesti Vaikų ir Jaunimo čempionatą 2002.07.10-11 Mindūnuose nuspresta žaisti 2-se amžiaus grupėse: I grupė: gimimo data ne anksčiau 1990.08.01 (iki 12 m.) II grupė: gimimo data nuo 1990.08.01 iki 1989.07.31 (13-18 m.) 2. Dėl metinio Lietuvos Go asociacijos narių susirinkimo nuspresta pravesti narių susirinkimą 2002.07.13 Mindūnuose po 3 turo pabaigos 3. Dėl Lietuvos Go čempionato kvalifikacijos nuspręsta skirti po 2 taškus už dalyvavimą kiekviename „Taurės“ turnyre (Vilniaus, Molėtų ir Kauno taurės) nuspręsta skirti taškus už pirmas 6 vietas kiekviename „Taurės“ turnyre (Vilniaus, Molėtų ir Kauno taurės): 1 vieta – 6 taškai 2 vieta – 5 taškai 3 vieta – 4 taškai 4 vieta – 3 taškai 5 vieta – 2 taškai 6 vieta – 1 taškas nuspręsta skirti taškus už vietas Lietuvos Go Lygoje 2002: 1 vieta – 12 taškų 2 vieta – 10 taškų 3 vieta – 8 taškai 4 vieta – 7 taškai 5 vieta – 6 taškai 6 vieta – 5 taškai 7 vieta – 4 taškai 8 vieta – 3 taškai 9 vieta[...]

LGA turnyro kodeksas

1. Bendros taisyklės 1.1. Šios taisyklės galioja visiems oficialiems LGoA turnyrams. 1.2. Oficialaus turnyro (toliau „turnyro“) statusas suteikiamas LGoA valdybos sprendimu. 2. Turnyro rengimas 2.1. Turnyro rengėjas atsako už tvarkingą turnyro pravedimą ir užtikrina šias minimalias sąlygas: – turnyro taisyklių parengimas ir paskelbimas; – betriukšmės, gerai apšviestos ir pakankamai šiltos patalpos; – tvarkingos kėdės ir stalai; – tinkami Go komplektai; – draudimas rūkyti, jei turnyras vyksta uždarose patalpose; – kvietimo į turnyrą (vieta, data, kontaktinė informacija, dalyvavimo sąlygos, turnyrinė sistema) paskelbimas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki turnyro pradžios. 2.2. Turnyro rengėjas paskiria turnyro direktorių. 2.3. Turnyro direktorius vykdo dalyvių registraciją, skelbia turnyro pradžią ir reikalui esant paleidžia laikrodžius. 3. Žaidimas 3.1. Žaidėjai privalo elgtis garbingai. 3.2. Partijos žaidžiamos pagal Pasaulio Go mėgėjų pirmenybių taisykles „World Amateur Go Championship Rules“. Žr. http://home.snafu.de/jasiek/wagc.html. 3.3. Visi nuo lentos nuimti akmenys laikomi „belaisviais“ ir turi būti padėti taip, kad priešininkas galėtų nuolat juos matyti. 3.4. Žaidėjai neturi laikyti virš lentos rankų ilgiau, nei to reikia ėjimui atlikti. 3.5. Daugkartiniai akmens dėliojimai lentoje akivaizdžiai siekiant išsiaiškinti poziciją yra draudžiami. 3.6. Atliktas ėjimas nebegali būti keičiamas net jei priešininkas ir sutinka. 4. Ėjimo sąvoka 4.1. Ėjimu vadinama: a) kai žaidėjas padeda akmenį ant vieno[...]

Lietuvos go čempionato organizavimo tvarka

Lietuvos Go Čempionato organizavimo tvarka (2015-10-26 redakcija) 1 skyrius: Pagrindiniai teiginiai 1.1. Esmė Lietuvos Go čempionato metu vyksta vienas arba keletas įskaitinių turnyrų ir vienas finalinis turnyras, kuris oficialiai vadinamas Lietuvos Go Asociacijos (LGA) Čempionatu. Įskaitiniai turnyrai vyksta sausio–lapkričio mėnesiais, o finalinis turnyras – 4-ajame ketvirtyje, jei įmanoma, lapkričio mėnesį. 1.2. Įskaitinių ir finalinio turnyrų organizavimas Kiekvienais metais organizuojama nuo 1 iki 3 įskaitinių turnyrų bei 1 finalinis turnyras. LGA valdyba iki kiekvienų metų kovo 1 dienos nusprendžia, kada ir kiek vyks įskaitinių turnyrų bei kada ir kur vyks finalinis turnyras. Šis nutarimas paskelbiamas LGA internetinėje svetainėje. Nutarimą keisti galima tik tuo atveju, jei išaiškėtų, kad dėl tam tikrų priežasčių turnyrai gali neįvykti. 1.3. Turnyro paskelbimas Apie kiekvieną turnyrą skelbia LGA valdyba. Tai turi būti padaryta ne vėliau kaip 2 savaitės iki turnyro pradžios ir sutarta forma pranešta visiems LGA nariams. Pranešime turi būti tokia informacija: turnyro vadovo vardas, pavardė, e. pašto adresas ir telefono numeris, data, iki kada priimamos norinčių dalyvauti turnyre paraiškos, registracijos mokestis, turnyro tvarkaraštis, vieta, kur vyks turnyras. 1.4. Turnyro vadovas, teisėjai Lietuvos Go Asociacija kiekvienam įskaitiniam ir finaliniam turnyrams paskiria turnyro vadovą ir teisėją. Turnyro metu kilusius ginčytinus klausimus sprendžia turnyro vadovas. Jei kuri nors[...]

Lietuvos jaunimo go čempionato organizavimo tvarka

Lietuvos jaunimo go čempionato organizavimo tvarka (2016-03-16 redakcija) 1 skyrius: Pagrindiniai teiginiai 1.1. Esmė Kiekvienais metais yra rengiamas Lietuvos jaunimo go čempionatas (toliau – LJGČ), kurį sudaro vienas finalinis turnyras. 1.2. Lietuvos jaunimo go čempionato organizavimas LGA valdyba kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos nusprendžia, kada ir kur vyks finalinis turnyras. Šis nutarimas paskelbiamas LGA internetinėje svetainėje. Nutarimą keisti galima tik tuo atveju, jei išaiškėtų, kad dėl tam tikrų priežasčių turnyras gali neįvykti. 1.3. Turnyro paskelbimas Apie LJGČ skelbia LGA valdyba. Tai turi būti padaryta ne vėliau kaip 2 savaitės iki turnyro pradžios ir sutarta forma pranešta visiems LGA nariams. Pranešime turi būti tokia informacija: turnyro vadovo vardas, pavardė, e. pašto adresas ir telefono numeris, data, iki kada priimamos norinčių dalyvauti turnyre paraiškos, registracijos mokestis, turnyro tvarkaraštis, vieta, kur vyks turnyras. 1.4. Turnyro vadovas, teisėjai Lietuvos GO asociacija paskiria LJGČ vadovą ir teisėją. Turnyro metu kilusius ginčytinus klausimus sprendžia turnyro vadovas. Jei kuri nors pusė nesutinka su turnyro vadovo sprendimu, galutinį ir neginčytiną sprendimą priima turnyro teisėjas. 1.5. LJGČ turnyro taisyklės Čempionato turnyre žaidžiama pagal galiojančias Pasaulio Go mėgėjų čempionato (World Amateur Go Championship, toliau – WAGC) taisykles. Turnyras pradedamas be foro. Žaidėjas su juodaisiais akmenimis suteikia žaidėjui su baltaisiais[...]
 Paskelbė 2010-10-20 10:57

 Komentuoti

Galite naudoti šias HTML žymes ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(būtina)

(būtina)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE