Gru 042015
 

Atnaujinta Lietuvos go čempionato organizavimo tvarka.

Pagrindinis pasikeitimas – finalinis turnyras (Lietuvos Go Asociacijos Čempionatas) bus vykdomas grupių sistema. Finalinio turnyro dalyviai bus suskirstyti į 4 “krepšelius, burtų keliu krepšeliai paskirstomi į 2 grupes, t.y. žaidėjai iš vieno krepšelio patenka į skirtingas grupes. Grupėse žaidžiamos 3 partijos pagal sistemą „kiekvienas prieš kiekvieną“. Žaidėjai, grupėse užėmę pirmąsias dvi vietas, patenka į pusfinalį. Pusfinalio aimėtojai žaidžia finalinę partiją dėl I–II  vietų, pralaimėję žaidžia dėl III–IV vietų.

2015 m. Lietuvos Go čempionato tvarkaraštis

Gruodžio 5d., šeštadienis

9.00 – atvykimas, burtų traukimas

9.30 – 1 turas

13.30 – 2 turas

16.00 – 3 turas

Gruodžio 6d., sekmadienis

9.30 – 4 turas

12.30 – 5 turas

15.00 Apdovanojimai, čempionato uždarymas

 

Lietuvos go čempionato organizavimo tvarka

 

Lietuvos Go Čempionato organizavimo tvarka

(2015-10-26 redakcija)

1 skyrius: Pagrindiniai teiginiai

1.1. Esmė

Lietuvos Go čempionato metu vyksta vienas arba keletas įskaitinių turnyrų ir vienas finalinis turnyras, kuris oficialiai vadinamas Lietuvos Go Asociacijos (LGA) Čempionatu.

Įskaitiniai turnyrai vyksta sausio–lapkričio mėnesiais, o finalinis turnyras – 4-ajame ketvirtyje, jei įmanoma, lapkričio mėnesį.

1.2. Įskaitinių ir finalinio turnyrų organizavimas

Kiekvienais metais organizuojama nuo 1 iki 3 įskaitinių turnyrų bei 1 finalinis turnyras. LGA valdyba iki kiekvienų metų kovo 1 dienos nusprendžia, kada ir kiek vyks įskaitinių turnyrų bei kada ir kur vyks finalinis turnyras.

Šis nutarimas paskelbiamas LGA internetinėje svetainėje.

Nutarimą keisti galima tik tuo atveju, jei išaiškėtų, kad dėl tam tikrų priežasčių turnyrai gali neįvykti.

1.3. Turnyro paskelbimas

Apie kiekvieną turnyrą skelbia LGA valdyba. Tai turi būti padaryta ne vėliau kaip 2 savaitės iki turnyro pradžios ir sutarta forma pranešta visiems LGA nariams.

Pranešime turi būti tokia informacija:

 • turnyro vadovo vardas, pavardė, e. pašto adresas ir telefono numeris,
 • data, iki kada priimamos norinčių dalyvauti turnyre paraiškos,
 • registracijos mokestis,
 • turnyro tvarkaraštis,
 • vieta, kur vyks turnyras.

1.4. Turnyro vadovas, teisėjai

Lietuvos Go Asociacija kiekvienam įskaitiniam ir finaliniam turnyrams paskiria turnyro vadovą ir teisėją. Turnyro metu kilusius ginčytinus klausimus sprendžia turnyro vadovas. Jei kuri nors pusė nesutinka su turnyro vadovo sprendimu, galutinį ir neginčytiną sprendimą priima turnyro teisėjas.

1.5. Įskaitinių ir finalinio turnyrų taisyklės

Čempionato turnyruose žaidžiama pagal galiojančias Pasaulio Go mėgėjų čempionato (World Amateur Go Championship, toliau – WAGC) taisykles.

Turnyrai pradedami be foro. Įskaitiniuose ir finaliniame turnyruose žaidėjas su juodaisiais akmenimis suteikia žaidėjui su baltaisiais akmenimis 6.5 taško komi.

Jei pasibaigus pagrindiniam laikui žaidėjas nepradeda žaisti arba neatvyksta į turnyrą, jis pralaimi partiją be kovos. Pralaimėjimai gali būti įrašomi abiem net ir tos pačios partijos žaidėjams, jei jie abu neatvyksta arba dėl kitų priežasčių nepradeda žaisti.

2 skyrius: Įskaitiniai turnyrai

2.1. Dalyvavimas

Įskaitiniuose turnyruose gali dalyvauti bet kuris žaidėjas, nepriklausomai nuo jo pilietybės. Į finalinį turnyrą patenka tik tie žaidėjai, kurie:

 • yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba gyvena Lietuvoje ilgiau kaip 3 metai ir
 • yra LGA nariai arba LGA priklausančio klubo nariai.

2.2. Turnyro tvarka

Įskaitinių turnyrų metu vyksta 5 arba daugiau turų, kurie rengiami pagal McMahon sistemą (SOS ir SOSOS). Įskaitinių turnyrų eiga ir trukmė priklauso nuo numatytų turų skaičiaus. Vieną dieną negali vykti daugiau kaip 4 turai.

Kiekvienam žaidėjui skiriamas ne trumpesnis kaip 45 minučių pagrindinis laikas. Pasibaigus pagrindiniam laikui kiekvienas žaidėjas gauna japonišką byo-yomi 3 x 30 sek.

2.3. Vertinimas

Įskaitiniam turnyrui pasibaigus sudaroma dalyvių įvertinimo (reitingų) lentelė.

Surinkus vienodą taškų skaičių, vieta lentelėje skiriama pagal tokius kriterijus iš eilės:

 1. Dalyvių, su kuriais žaista, surinktų taškų suma (SOS).
 2. Dalyvių, su kuriais žaista, priešininkų surinktų taškų suma (SOSOS).
 3. Tiesioginis palyginimas, jei žaista bendra partija.
 4. Traukiami burtai.

3 skyrius: Finalinis turnyras

3.1. Dalyvavimas

Finaliniame turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, per įskaitinius turnyrus surinkę daugiausiai taškų.

LGA valdyba privalo apie iškovotą teisę dalyvauti finaliniame turnyre pranešti visiems žaidėjams per savaitę nuo paskutinio įskaitinio turnyro pabaigos, bet ne vėliau kaip 2 savaitės iki finalinio turnyro pradžios. .

Kiekvienas šią teisę gavęs žaidėjas privalo ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki finalinio turnyro pradžios LGA valdybai pranešti apie savo ketinimus dalyvauti turnyre.

Jei žaidėjas atsisako dalyvauti finaliniame turnyre, LGA valdyba turi teisę išrinkti kitą finalo dalyvį pagal tokias taisykles:

 1. Kitas žaidėjas pagal kvalifikacijos į finalinį turnyrą sąrašą,
 2. Jei tokiu būdu surinkti 8 žaidėjų finaliniam turnyrui neįmanoma, valdyba turi teisę savo nuožiūra į turnyrą pakviesti bet kurį Go žaidėją.

Jei ir tuo atveju nesurenkami 8 finalininkai, tos partijos užskaitomos kaip pralaimėtos be kovos.

3.2. Turnyro modelis

Finalinis turnyras vykdomas grupių sistema. Finalinio turnyro dalyviai pagal galutinę vietą, užimtą  įskaitiniuose  turnyruose, suskirstomi į 4 “krepšelius”:

 1. I ir II vieta
 2. III ir IV vieta
 3. V ir VI vietos
 4. VII ir VIII vietos

Burtų keliu krepšeliai paskirstomi į 2 grupes, t.y. žaidėjai iš vieno krepšelio patenka į skirtingas grupes. Grupėse žaidžiamos 3 partijos pagal sistemą „kiekvienas prieš kiekvieną“. Žaidėjams grupėje surinkus vienodą pergalių skaičių, vieta grupėje nustatoma taip:

 1. Atsižvelgiama į tarpusavio partijos rezultatą.
 2. Jei pagal tarpusavio partijos rezultatą negalima nustatyti vietų pasiskirstymo (pvz., “karuselė”), aukštesnę vietą grupėje užima tas žaidėjas, kuris užėmė aukštesnę vietą kvalifikacijoje į čempionatą.

Į pusfinalį patenka žaidėjai, grupėse užėmę pirmąsias dvi vietas. Jie toliau varžosi dėl I–IV vietų. III–IV vietas grupėse užėmę žaidėjai kovoja dėl V–VIII vietų.

Pusfinalio tvarka :

 • I grupės I vieta – II grupės II vieta
 • II grupės I vieta – I grupės II vieta

Laimėtojai žaidžia finalinę partiją dėl I–II  vietų, pralaimėję žaidžia dėl III–IV vietų.

Analogišku principu žaidžia žaidėjai, užėmę III–IV vietas grupėse.

3.3. Turnyro tvarka

Kiekvienam žaidėjui skiriama ne mažiau kaip 60 minučių pagrindinio laiko. Pasibaigus pagrindiniam laikui kiekvienas žaidėjas gauna japonišką byo-yomi 3 x 30 sek.

3.4. Vertinimas

Turnyrui pasibaigus sudaroma dalyvių įvertinimo (reitingų) lentelė.

4 skyrius: Atstovavimas Lietuvai Pasaulio Go mėgėjų čempionate ir kitose pasaulio pirmenybėse

4.1. Esmė

Valdyba sudaro kandidatų sąrašą, pagal kurį sprendžia, kas atstovaus Lietuvai Pasaulio Go mėgėjų čempionate, Tarptautiniame go mėgėjų čempionate „Korėjos Ministro Pirmininko taurė“, Tarptautiniame porinio go mėgėjų čempionate ir kitose pasaulio pirmenybėse. Sąrašas sudaromas pasibaigus Lietuvos Go Čempionato finaliniam turnyrui pagal bendrą Lietuvos Go Čempionatuose iškovotų taškų skaičių.

4.2. Taškų skyrimas finalinio turnyro dalyviams

Finalinio turo dalyviams taškai skiriami taip:

1 vieta – 8 taškai
2 vieta – 6 taškai
3 vieta – 4 taškai
4 vieta – 3 taškai
5 vieta – 2 taškai
6 vieta – 1 taškas
Prie jų pridedami taškai, surinkti per paskutinius 5 čempionatus.

4.3. Kandidatų sąrašo įvertinimas

Atstovauti Lietuvai pasaulio pirmenybėse turi teisę tas žaidėjas, kuris pagal 4.1 ir 4.2 punktus surenka daugiausia taškų. Taip jis išnaudoja surinktus taškus ir kitais metais pradeda rinkti taškus iš naujo. Jei žaidėjas per 5 metus neišnaudoja surinktų taškų, jie yra anuliuojami.

Jei du žaidėjai surenka vienodai taškų, dalyvio teisę gauna tas, kuris paskutinius taškus pelnė vėliausiai. Jei abu žaidėjai paskutinius taškus pelnė vienu metu, dalyvio teisę gauna tas žaidėjas, kuris einamaisiais metais surinko daugiau taškų.

 

Lietuvos go asociacija

LGA turnyro kodeksas

 

1. Bendros taisyklės

1.1. Šios taisyklės galioja visiems oficialiems LGoA turnyrams.
1.2. Oficialaus turnyro (toliau „turnyro“) statusas suteikiamas LGoA valdybos sprendimu.

2. Turnyro rengimas

2.1. Turnyro rengėjas atsako už tvarkingą turnyro pravedimą ir užtikrina šias minimalias sąlygas:

 • – turnyro taisyklių parengimas ir paskelbimas;
 • – betriukšmės, gerai apšviestos ir pakankamai šiltos patalpos;
 • – tvarkingos kėdės ir stalai;
 • – tinkami Go komplektai;
 • – draudimas rūkyti, jei turnyras vyksta uždarose patalpose;
 • – kvietimo į turnyrą (vieta, data, kontaktinė informacija, dalyvavimo sąlygos, turnyrinė sistema) paskelbimas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki turnyro pradžios.

2.2. Turnyro rengėjas paskiria turnyro direktorių.
2.3. Turnyro direktorius vykdo dalyvių registraciją, skelbia turnyro pradžią ir reikalui esant paleidžia laikrodžius.

3. Žaidimas

3.1. Žaidėjai privalo elgtis garbingai.
3.2. Partijos žaidžiamos pagal Pasaulio Go mėgėjų pirmenybių taisykles „World Amateur Go Championship Rules“. Žr. http://home.snafu.de/jasiek/wagc.html.
3.3. Visi nuo lentos nuimti akmenys laikomi „belaisviais“ ir turi būti padėti taip, kad priešininkas galėtų nuolat juos matyti.
3.4. Žaidėjai neturi laikyti virš lentos rankų ilgiau, nei to reikia ėjimui atlikti.
3.5. Daugkartiniai akmens dėliojimai lentoje akivaizdžiai siekiant išsiaiškinti poziciją yra draudžiami.
3.6. Atliktas ėjimas nebegali būti keičiamas net jei priešininkas ir sutinka.

4. Ėjimo sąvoka

4.1. Ėjimu vadinama:

a) kai žaidėjas padeda akmenį ant vieno iš neužimtų lentos taškų ir paleidžia jį,
b) kai žeidėjas pasako „pas(as)“ arba
c) laikrodžio perjungimas.

5. Ėjimo atlikimas

5.1. Kiekvienas ėjimas turi būti atliekamas tik viena ranka.
5.2. Perspėjęs apie savo ketinimus (pavyzdžiui, pasakęs „pataisau“), žaidėjas savo ėjimo metu gali pataisyti vieno ar kelių akmenų padėtį jų taškuose.
5.3. Ėjimas laikomas baigtu perjungus laikrodį.
5.4. Laikrodį galima sustabdyti, jei reikia nuo lentos nuimti 4 ar daugiau akmenų, o taip pat kilus ginčui, išoriniam trukdžiui bei iškilus poreikiui nueiti į tualetą (tik byo-yomi atveju).

6. Partijos užbaigimas

6.1. Pagrindinė žaidimo dalis pasibaigia po dviejų iš eilės pasų. Po to abu žaidėjai, laikydamiesi taisyklių, baigia formuoti teritorijų ribas ir užpildo neutralius taškus. Dėl to gali būti reikalingi ėjimai ir teritorijų viduje, po ko žaidėjai turi nurodyti vienas kitam kurias teritorijas laiko savomis.
6.2. Seki viduje taškai nepildomi.
6.3. Iškilę klausimai dėl neakivaizdžių ėjimų, reikalingų teritorijų viduje, bei vienos ar kitos grupės gyvybės ar mirties prireikus yra sprendžiami žaidėjams žaidžiant pagal taisykles ant atskiros lentos, kur atkuriama ginčytina arba visa partijoje susidariusi pozicija.
6.4. Kai žaidėjai prieina prie vieningos nuomonės dėl teritorijų priklausomybės, visi belaisviai akmenys yra nuimami nuo lentos (jie tampa to žaidėjo, kurio teritorijoje buvo, belaisviais), po ko partija yra laikoma baigta ir vyksta rezultato nustatymas.
6.5. Jei vienam iš žaidėjų priklauso komi, tai partijai pasibaigus jis yra pridedamas prie to žaidėjo bendros taškų sumos.
6.6. Partiją laimi tas žaidėjas, kuris surenka daugiau taškų.
6.7. Partija taip pat yra baigta kai vienas iš žaidėjų pasiduoda.

7. Pagrindinis laikas ir byo-yomi

7.1. Turnyro reglamentas nustato laiką („pagrindinis laikas“), kuris skiriamas kiekvienam žaidėjui partijai užbaigti. Šiam laikui nėra nustatomas ėjimų skaičius.
7.2. Jei turnyro reglamentas tai numato, kiekvienam žaidėjui, pasibaigus pagrindiniam laikui, yra nustatomas papildomas laikas – byo-yomi. Yra leidžiami tokie byo-yomi variantai.
7.3. Kanadietiškas – tam tikras laiko tarpas, per kurį žaidėjas privalo atlikti tam tikrą ėjimų kiekį.

7.3.1. Atlikus paskutinį ėjimą prasideda naujas periodas. Neišnaudotas laikas nesikaupia.
7.3.2. Naudojant laikrodį be specialaus režimo, byo-yomi periodo pradžioje žaidėjas pats atskaičiuoja reikiamą akmenų kiekį, o jo varžovas nustato laiką. Abu žaidėjai patvirtina akmenų kiekį ir laiką. Šio proceso metu laikrodžiai yra sustabdomi.
7.3.3. Byo-yomi akmenys turi būti padėti taip, kad varžovas juos galėtų nuolat matyti.
7.3.4. Po kiekvieno paso vienas akmuo dedamas atgal į dėžutę.
7.3.5. Partija yra laikoma pralaimėta, jei žaidėjas nesuspėja per nustatytą laiką atlikti reikiamo ėjimų skaičiaus.

7.4. Japoniškas – tam tikras laiko tarpas, per kurį žaidėjas privalo atlikti vieną ėjimą. Jam pasibaigus prasideda kitas periodas. Neišnaudotas laikas nesikaupia.

7.4.1. Šis byo-yomi varijantas yra leidžiamas tik esant laikrodžiams, palaikantiems tokį darbo režimą.
7.4.2. Pasas yra laikomas ėjimu.
7.4.3. Partija laikoma pralaimėta, jei žaidėjas nesuspėja per nustatytą laiką atlikti ėjimo.

7.5. Jei turnyro reglamentas nenumato byo-yomi, tai pralaimi tas žaidėjas, kuriam pirmam baigiasi pagrindinis laikas.
7.6. Jei į turo pradžią abu varžovai atvyksta pavėlavę, tai atvykus pirmam žaidėjui nustatomas laikas, praėjęs nuo turo pradžios, ir pusė šio laiko yra atimama iš abiejų žaidėjų pagrindinio laiko.
7.7. Jei abu varžovai pavėluoja į turo pradžią daugiau kaip pusę pagrindinio laiko (jei nenustatyta kitaip) arba iš viso neatvyksta, partija yra laikoma pralaimėta abiejų.
7.8. Turnyro direktorius turi teisę pakeisti atskirų partijų laiko režimą, jei tam yra pateisinama priežastis.

8. Teisėjai

8.1. Turnyro direktorius skiria teisėjus suderinęs su LGoA valdyba.
8.2. Kilus nesutarimams tarp žaidėjų, jie gali kreiptis į teisėją, kad šis išspręstų ginčą.
8.3. Jei žaidėjas nesutinka su teisėjo sprendimu, jis turi teisę reikalauti, kad šį sprendimą persvarstytų teisėjų komisija.
8.4. Teisėjų komisija susideda iš turnyro direktoriaus ir visų teisėjų. Komisija priima sprendimus paprasta balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui lemiamas yra turnyro direktoriaus balsas.

9. Kita

9.1. Partija yra laikoma pralaimėta, jei:

a) žaidėjas tyčia pajudino poziciją;
b) žaidėjas atliko du ėjimus iš eilės;
c) žaidėjas partijos metu atsisakė laikytis nustatytų žaidimo taisyklių.

9.2. Žadėjas gali būti diskvalifikuotas, jei:

a) pralaimėjo dvi turnyro partijas pagal 7.7. ar 9.1. punktus;
b) tyčia trukdė pravesti turnyrą.

LGA valdybos posėdžio 2002.07.02 protokolas

 

LGA valdybos posėdžio 2002.07.02 protokolas

Dalyvavo:

 • Audris Kuras (LGA prezidentas)
 • Olaf Martens (LGA viceprezidentas)
 • Albertas Petrauskas (LGA valdybos narys)

Posėdžio sekretorius: Olaf Martens

Sprendimai:

1. Dėl Lietuvos Go Jaunimo čempionato 2002 organizavimo

 • nuspresta pravesti Vaikų ir Jaunimo čempionatą 2002.07.10-11 Mindūnuose
 • nuspresta žaisti 2-se amžiaus grupėse:
  • I grupė: gimimo data ne anksčiau 1990.08.01 (iki 12 m.)
  • II grupė: gimimo data nuo 1990.08.01 iki 1989.07.31 (13-18 m.)

2. Dėl metinio Lietuvos Go asociacijos narių susirinkimo

 • nuspresta pravesti narių susirinkimą 2002.07.13 Mindūnuose po 3 turo pabaigos

3. Dėl Lietuvos Go čempionato kvalifikacijos

 • nuspręsta skirti po 2 taškus už dalyvavimą kiekviename „Taurės“ turnyre (Vilniaus, Molėtų ir Kauno taurės)
 • nuspręsta skirti taškus už pirmas 6 vietas kiekviename „Taurės“ turnyre (Vilniaus, Molėtų ir Kauno taurės):
  • 1 vieta – 6 taškai
  • 2 vieta – 5 taškai
  • 3 vieta – 4 taškai
  • 4 vieta – 3 taškai
  • 5 vieta – 2 taškai
  • 6 vieta – 1 taškas
 • nuspręsta skirti taškus už vietas Lietuvos Go Lygoje 2002:
  • 1 vieta – 12 taškų
  • 2 vieta – 10 taškų
  • 3 vieta – 8 taškai
  • 4 vieta – 7 taškai
  • 5 vieta – 6 taškai
  • 6 vieta – 5 taškai
  • 7 vieta – 4 taškai
  • 8 vieta – 3 taškai
  • 9 vieta – 2 taškai
  • 10 vieta – 1 taškas
 • nuspręsta surengti Lietuvos Go čempionato 2002 finalą lapkričio mėnesį Vilniuje. Dalyvaus tie 6 žaidėjai, kurie surinko daugiausia taškų. Jeigu 2 arba daugiau žaidėjų turi vienodą taškų sumą, vietos bus paskirstytos pagal paskutinio turnyro rezultatus.

4. Dėl „Molėtų Taurės“ turnyro prizinio fondo

Olaf Martens Konsultacinė Firma įsteigė 700,- Lt dydžio prizinį fondą „Molėtų Taurės“ turnyrui.

 • nuspręsta išdalinti šį prizinį fondą tokia tvarka:
  • už 1 vietą – 300 Lt
  • už 2 vietą – 200 Lt
  • už 3 vietą – 100 Lt
  • geriausiai pasirodžiusiam žaidėjui – 100 Lt

5. Dėl kvalifikacijos į WAGC taškų sumos

 • nuspręsta išskaityti 6 taškus už dalyvavimą Pasaulio Poriniame Go čempionate 2001 Japonijoje.

Visi sprendimai buvo priimti vienbalsiai.

LGA prezidentas Audris Kuras
LGA viceprezidentas Olaf Martens
LGA valdybos narys Albertas Petrauskas

Dokumentai

 


 

Asociacija

 

Lietuvos GO asociacija yra savarankiška ir savanoriška visuomeninė organizacija, veikianti Lietuvos Respublikoje.

Asociacijos tikslai

 • propaguoti, platinti ir didinti visuomenės susidomėjimą go žaidimu
 • populiarinti go žaidimą vaikų ir jaunimo tarpe
 • organizuoti go varžybas Lietuvos Respublikoje
 • ruošti go žaidėjus, kelti jų meistriškumą, ginti jų interesus
 • užmegzti ir plėtoti ryšius su kitomis panašaus pobūdžio organizacijomis

Asociacijos valdyba

 • Vidas Sadauskas, valdybos pirmininkas
 • Albertas Petrauskas, narys
 • Andrius Petrauskas, narys

Asociacijos prezidentas

Vidas Sadauskas

Asociacijos duomenys

Juridinio asmens kodas 195738794
Asociacijos pavadinimas Lietuvos GO asociacija
Registracijos adresas Laisvės pr. 115-15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT547044060000397602

Asociacijos narių susirinkimų protokolai

Asociacijos valdybos posėdžių protokolai

Asociacijos nariai (2022-06-06)

Nr. Pavardė, vardas Įstojimo data Statusas Miestas Reitingas
1 Petrauskas, Albertas steigėjas valdybos narys Vilnius 2d
2 Petrauskas, Andrius steigėjas valdybos narys Vilnius 4d
3 Mockevičius, Dalius steigėjas narys Kaunas 1k
4 Kurienė Laimutė 2001-09-23 narė Kaunas 4k
5 Kraujelis Jonas 2001-09-23 narys Molėtai 4k
6 Kurienė Edita 2001-09-23 narė Vilnius 11k
7 Mačiulskis, Artūras 2003-12-31 narys Kaunas 1d
8 Sadauskas, Vidas 2006-01-31 prezidentas Vilnius 3k
9 Vasiliauskas, Gytis 2008-12-16 narys Vilnius 2k
10 Pocevičius, Evaldas 2008-12-16 narys Vilnius 3k
11 Ruškienė, Greta 2008-12-16 narė Vilnius 9k
12 Almintas, Paulius 2009-02-10 narys Kaunas 2k
13 Tumelis, Giedrius 2009-02-10 narys Kaunas 3d
14 Sabirovas, Tomas 2020-01-14 narys Vilnius 2d
15 Šatkus, Simonas 2020-01-14 narys Vilnius 2d
16 Zaleskas, Vladas 2020-01-14 narys Kaunas 4d
17 Romeika, Ernestas 2020-01-14 narys Kaunas 3d
18 Drozdov, Michail 2020-07-07 narys Vilnius 2k
19 Žemčiugovienė, Dovilė 2022-06-06 narys Molėtai 5k
20 Prašymas priimti į LGA narius

Reglamentai

Kiti dokumentai