LGA valdybos posėdžio 2002.07.02 protokolas

 

LGA valdybos posėdžio 2002.07.02 protokolas

Dalyvavo:

 • Audris Kuras (LGA prezidentas)
 • Olaf Martens (LGA viceprezidentas)
 • Albertas Petrauskas (LGA valdybos narys)

Posėdžio sekretorius: Olaf Martens

Sprendimai:

1. Dėl Lietuvos Go Jaunimo čempionato 2002 organizavimo

 • nuspresta pravesti Vaikų ir Jaunimo čempionatą 2002.07.10-11 Mindūnuose
 • nuspresta žaisti 2-se amžiaus grupėse:
  • I grupė: gimimo data ne anksčiau 1990.08.01 (iki 12 m.)
  • II grupė: gimimo data nuo 1990.08.01 iki 1989.07.31 (13-18 m.)

2. Dėl metinio Lietuvos Go asociacijos narių susirinkimo

 • nuspresta pravesti narių susirinkimą 2002.07.13 Mindūnuose po 3 turo pabaigos

3. Dėl Lietuvos Go čempionato kvalifikacijos

 • nuspręsta skirti po 2 taškus už dalyvavimą kiekviename „Taurės“ turnyre (Vilniaus, Molėtų ir Kauno taurės)
 • nuspręsta skirti taškus už pirmas 6 vietas kiekviename „Taurės“ turnyre (Vilniaus, Molėtų ir Kauno taurės):
  • 1 vieta – 6 taškai
  • 2 vieta – 5 taškai
  • 3 vieta – 4 taškai
  • 4 vieta – 3 taškai
  • 5 vieta – 2 taškai
  • 6 vieta – 1 taškas
 • nuspręsta skirti taškus už vietas Lietuvos Go Lygoje 2002:
  • 1 vieta – 12 taškų
  • 2 vieta – 10 taškų
  • 3 vieta – 8 taškai
  • 4 vieta – 7 taškai
  • 5 vieta – 6 taškai
  • 6 vieta – 5 taškai
  • 7 vieta – 4 taškai
  • 8 vieta – 3 taškai
  • 9 vieta – 2 taškai
  • 10 vieta – 1 taškas
 • nuspręsta surengti Lietuvos Go čempionato 2002 finalą lapkričio mėnesį Vilniuje. Dalyvaus tie 6 žaidėjai, kurie surinko daugiausia taškų. Jeigu 2 arba daugiau žaidėjų turi vienodą taškų sumą, vietos bus paskirstytos pagal paskutinio turnyro rezultatus.

4. Dėl „Molėtų Taurės“ turnyro prizinio fondo

Olaf Martens Konsultacinė Firma įsteigė 700,- Lt dydžio prizinį fondą „Molėtų Taurės“ turnyrui.

 • nuspręsta išdalinti šį prizinį fondą tokia tvarka:
  • už 1 vietą – 300 Lt
  • už 2 vietą – 200 Lt
  • už 3 vietą – 100 Lt
  • geriausiai pasirodžiusiam žaidėjui – 100 Lt

5. Dėl kvalifikacijos į WAGC taškų sumos

 • nuspręsta išskaityti 6 taškus už dalyvavimą Pasaulio Poriniame Go čempionate 2001 Japonijoje.

Visi sprendimai buvo priimti vienbalsiai.

LGA prezidentas Audris Kuras
LGA viceprezidentas Olaf Martens
LGA valdybos narys Albertas Petrauskas

Dokumentai