Kov 072022
 
Kovo 3 d. įvykusio skubaus visuotinio Europos go federacijos narių susirinkimo metu buvo nuspręsta imtis šių sankcijų prieš Rusijos ir Baltarusijos go federacijas dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą:
  • Sustabdyti šių federacijų narystę EGF.
  • Visi Rusijoje ir Baltarusijoje planuojami EGF renginiai yra atšaukti ir bus perkelti į kitas šalis.
  • Rusijos ir Baltarusijos go žaidėjai EGF organizuojamuose renginiuose negali atstovauti savo šaliai, t. y. gali žaisti tik kaip neutralūs žaidėjai. Varžybų metu negali būti rodomi jokie Rusijos ir Baltarusijos nacionaliniai simboliai, spalvos, vėliavos ar atliekami šių šalių himnai.
Šios sankcijos įsigaliojo iš karto po susirinkimo ir galios iki tolimesnio pranešimo (sprendimo).
Buvo svarstomos ir griežtesnės sankcijos, tačiau jos nesulaukė daugumos EGF narių palaikymo.
 Paskelbė 2022-03-07 22:16  Tagged with: