Lietuvos go čempionato organizavimo tvarka

Lietuvos Go Čempionato organizavimo tvarka (2015-10-26 redakcija) 1 skyrius: Pagrindiniai teiginiai 1.1. Esmė Lietuvos Go čempionato metu vyksta vienas arba keletas įskaitinių turnyrų ir vienas finalinis turnyras, kuris oficialiai vadinamas Lietuvos Go Asociacijos (LGA) Čempionatu. Įskaitiniai turnyrai vyksta sausio–lapkričio mėnesiais, o finalinis turnyras – 4-ajame ketvirtyje, jei įmanoma, lapkričio mėnesį. 1.2. Įskaitinių ir finalinio turnyrų organizavimas Kiekvienais metais organizuojama nuo 1 iki 3 įskaitinių turnyrų bei 1 finalinis turnyras. LGA valdyba iki kiekvienų metų kovo 1 dienos nusprendžia, kada ir kiek vyks įskaitinių turnyrų bei kada ir kur vyks finalinis turnyras. Šis nutarimas paskelbiamas LGA internetinėje svetainėje. Nutarimą keisti galima tik tuo atveju, jei išaiškėtų, kad dėl tam tikrų priežasčių turnyrai gali neįvykti. 1.3. Turnyro paskelbimas Apie kiekvieną turnyrą skelbia LGA valdyba. Tai turi būti padaryta ne vėliau kaip 2 savaitės iki turnyro pradžios ir sutarta forma pranešta visiems LGA nariams. Pranešime turi būti tokia informacija: turnyro vadovo vardas, pavardė, e. pašto adresas ir telefono numeris, data, iki kada priimamos norinčių dalyvauti turnyre paraiškos, registracijos mokestis, turnyro tvarkaraštis, vieta, kur vyks turnyras. 1.4. Turnyro vadovas, teisėjai Lietuvos Go Asociacija kiekvienam įskaitiniam ir finaliniam turnyrams paskiria turnyro vadovą ir teisėją. Turnyro metu kilusius ginčytinus klausimus sprendžia turnyro vadovas. Jei kuri nors[…]